Kongres Trójmorza

W dniach 16-17 maja 2023 roku odbył się w malowniczym Lublinie, Kongres Trójmorza, stanowiący ważne wydarzenie dla regionu Europy Środkowej. W trakcie tego prestiżowego spotkania, Konsul Honorowy Słowenii, Pan Tomasz Kalinowski, miał zaszczyt wziąć udział w fascynującym panelu dyskusyjnym pod tytułem „Młodzi Liderzy Trójmorza – kluczem do budowy europejskiej wspólnoty”. W ramach tej inspirującej debaty, Konsul poruszał ważne tematy dotyczące wartości, jakie młodzi ludzie z krajów Trójmorza przynoszą do procesu tworzenia europejskiej wspólnoty.

Pan Kalinowski podkreślał znaczenie młodych liderów z regionu Trójmorza jako kluczowych aktorów w rozwoju europejskiej wspólnoty. Podczas panelu omawiano nie tylko rolę młodych ludzi, ale także to, czego potrzebują, aby mieć większy wpływ na kształtowanie przyszłości Europy. Dyskutowano o nowych kierunkach rozwoju, które mogą być wyznaczone przez młode pokolenie z tych krajów.

W kontekście tej dyskusji, Konsul Honorowy Słowenii podkreślał znaczenie wartości, jakie młodzi liderzy Trójmorza wniosą do europejskiej wspólnoty. Ich perspektywy, innowacyjność i zapał do działania są niezwykle ważne dla tworzenia bardziej dynamicznej, zrównoważonej i przyszłościowej Europy. Wysłuchując młodych liderów, ich pomysłów i aspiracji, możemy lepiej zrozumieć, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć większą spójność i rozwój w Europie.

Kongres Trójmorza w Lublinie był doskonałą okazją do nawiązania dialogu między różnymi krajami regionu Trójmorza i dalszego budowania więzi współpracy. Panel z udziałem Konsula Honorowego Słowenii był jednym z wielu inspirujących wydarzeń, które pomogły uwypuklić wagę młodych liderów i ich roli w przyszłości europejskiej wspólnoty.

FOT. KATARZYNA NASTAJ
FOT. KATARZYNA NASTAJ
FOT. KATARZYNA NASTAJ

Nagrodą Samorządowego Kongresu Trójmorza

W dniu 16 maja 2023 roku w Centrum Spotkania Kultur odbyło się wydarzenie Kongresu Trójmorza, podczas którego uhonorowano Prezesa Apis-Vita, Pana Mateja Hojnika, Nagrodą Samorządowego Kongresu Trójmorza w kategorii Międzynarodowy Sukces w obszarze regionów Trójmorza. Pan Hojnik został zgłoszony do nagrody przez Konsulat Słowenii. W uznaniu jego wybitnego wkładu w rozwój współpracy międzyregionów Trójmorza, Pan Matej Hojnik otrzymał tę prestiżową nagrodę za swoje osiągnięcia w promowaniu dialogu i współpracy transgranicznej. Jako Prezes Apis-Vita, firma zasłynęła z innowacyjnych rozwiązań w obszarze sektora spożywczego, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i zacieśnienia więzi w regionach Trójmorza.

Jego wytrwała praca i zaangażowanie w budowanie mostów międzykulturowych i gospodarczych, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania regionami Trójmorza jako atrakcyjnymi lokalizacjami biznesowymi oraz do wzmacniania ich pozycji na arenie międzynarodowej. Nagroda Samorządowego Kongresu Trójmorza stanowi uznanie dla Pana Hojnika za jego inspirujący przykład i wkład w rozwój regionów Trójmorza.

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2021

W dniach 7-9 września 2021 r. Konsul Honorowy Republiki Słowenii, Pan Tomasz Kalinowski, miał zaszczyt uczestniczyć w XXX Forum Ekonomicznym w malowniczym Karpaczu. Jego obecność na tym prestiżowym wydarzeniu była wyrazem zaangażowania w rozwój stosunków gospodarczych między Polską a Słowenią.

Pan Konsul miał zaszczyt zostać zaproszonym jako panelista do dyskusji na temat „Możliwości inwestowania na Słowenii”. Jego udział w panelu stanowił doskonałą okazję do przedstawienia potencjału inwestycyjnego Słowenii oraz promocji możliwości biznesowych dla przedsiębiorców z Polski. Pan Konsul dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, wnosząc wartościowy wkład w omawianą tematykę.

Podczas Forum Ekonomicznego, Pan Konsul miał również przyjemność spotkać się z Ministrem Infrastruktury Słowenii, Panem Jernejem Vrtovecem. Ta ważna rozmowa miała na celu dalsze pogłębianie współpracy bilateralnej, identyfikację potencjalnych obszarów współpracy oraz wymianę poglądów na temat rozwoju infrastruktury i inwestycji.

Obecność Konsula Honorowego Republiki Słowenii na XXX Forum Ekonomicznym była wyrazem wspólnego dążenia do tworzenia silniejszych więzi gospodarczych między Polską a Słowenią. Jego aktywna rola jako panelisty oraz spotkanie z Ministrem Infrastruktury Słowenii stanowiły silne sygnały dla biznesu i inwestorów, że obie strony są zaangażowane w budowanie trwałej współpracy i wzajemnych korzyści.

Wydarzenie to było okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i budowania solidnych fundamentów dla dalszego rozwoju relacji gospodarczych między Polską a Słowenią. Dzięki obecności Pana Tomasza Kalinowskiego, Forum Ekonomiczne zyskało na prestiżu i znaczeniu jako miejsce inspirujących dyskusji i nowych perspektyw biznesowych.