Kongres Trójmorza

W dniach 16-17 maja 2023 roku odbył się w malowniczym Lublinie, Kongres Trójmorza, stanowiący ważne wydarzenie dla regionu Europy Środkowej. W trakcie tego prestiżowego spotkania, Konsul Honorowy Słowenii, Pan Tomasz Kalinowski, miał zaszczyt wziąć udział w fascynującym panelu dyskusyjnym pod tytułem „Młodzi Liderzy Trójmorza – kluczem do budowy europejskiej wspólnoty”. W ramach tej inspirującej debaty, Konsul poruszał ważne tematy dotyczące wartości, jakie młodzi ludzie z krajów Trójmorza przynoszą do procesu tworzenia europejskiej wspólnoty.

Pan Kalinowski podkreślał znaczenie młodych liderów z regionu Trójmorza jako kluczowych aktorów w rozwoju europejskiej wspólnoty. Podczas panelu omawiano nie tylko rolę młodych ludzi, ale także to, czego potrzebują, aby mieć większy wpływ na kształtowanie przyszłości Europy. Dyskutowano o nowych kierunkach rozwoju, które mogą być wyznaczone przez młode pokolenie z tych krajów.

W kontekście tej dyskusji, Konsul Honorowy Słowenii podkreślał znaczenie wartości, jakie młodzi liderzy Trójmorza wniosą do europejskiej wspólnoty. Ich perspektywy, innowacyjność i zapał do działania są niezwykle ważne dla tworzenia bardziej dynamicznej, zrównoważonej i przyszłościowej Europy. Wysłuchując młodych liderów, ich pomysłów i aspiracji, możemy lepiej zrozumieć, jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć większą spójność i rozwój w Europie.

Kongres Trójmorza w Lublinie był doskonałą okazją do nawiązania dialogu między różnymi krajami regionu Trójmorza i dalszego budowania więzi współpracy. Panel z udziałem Konsula Honorowego Słowenii był jednym z wielu inspirujących wydarzeń, które pomogły uwypuklić wagę młodych liderów i ich roli w przyszłości europejskiej wspólnoty.

FOT. KATARZYNA NASTAJ
FOT. KATARZYNA NASTAJ
FOT. KATARZYNA NASTAJ