XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2021

W dniach 7-9 września 2021 r. Konsul Honorowy Republiki Słowenii, Pan Tomasz Kalinowski, miał zaszczyt uczestniczyć w XXX Forum Ekonomicznym w malowniczym Karpaczu. Jego obecność na tym prestiżowym wydarzeniu była wyrazem zaangażowania w rozwój stosunków gospodarczych między Polską a Słowenią.

Pan Konsul miał zaszczyt zostać zaproszonym jako panelista do dyskusji na temat „Możliwości inwestowania na Słowenii”. Jego udział w panelu stanowił doskonałą okazję do przedstawienia potencjału inwestycyjnego Słowenii oraz promocji możliwości biznesowych dla przedsiębiorców z Polski. Pan Konsul dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, wnosząc wartościowy wkład w omawianą tematykę.

Podczas Forum Ekonomicznego, Pan Konsul miał również przyjemność spotkać się z Ministrem Infrastruktury Słowenii, Panem Jernejem Vrtovecem. Ta ważna rozmowa miała na celu dalsze pogłębianie współpracy bilateralnej, identyfikację potencjalnych obszarów współpracy oraz wymianę poglądów na temat rozwoju infrastruktury i inwestycji.

Obecność Konsula Honorowego Republiki Słowenii na XXX Forum Ekonomicznym była wyrazem wspólnego dążenia do tworzenia silniejszych więzi gospodarczych między Polską a Słowenią. Jego aktywna rola jako panelisty oraz spotkanie z Ministrem Infrastruktury Słowenii stanowiły silne sygnały dla biznesu i inwestorów, że obie strony są zaangażowane w budowanie trwałej współpracy i wzajemnych korzyści.

Wydarzenie to było okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i budowania solidnych fundamentów dla dalszego rozwoju relacji gospodarczych między Polską a Słowenią. Dzięki obecności Pana Tomasza Kalinowskiego, Forum Ekonomiczne zyskało na prestiżu i znaczeniu jako miejsce inspirujących dyskusji i nowych perspektyw biznesowych.