Nagrodą Samorządowego Kongresu Trójmorza

W dniu 16 maja 2023 roku w Centrum Spotkania Kultur odbyło się wydarzenie Kongresu Trójmorza, podczas którego uhonorowano Prezesa Apis-Vita, Pana Mateja Hojnika, Nagrodą Samorządowego Kongresu Trójmorza w kategorii Międzynarodowy Sukces w obszarze regionów Trójmorza. Pan Hojnik został zgłoszony do nagrody przez Konsulat Słowenii. W uznaniu jego wybitnego wkładu w rozwój współpracy międzyregionów Trójmorza, Pan Matej Hojnik otrzymał tę prestiżową nagrodę za swoje osiągnięcia w promowaniu dialogu i współpracy transgranicznej. Jako Prezes Apis-Vita, firma zasłynęła z innowacyjnych rozwiązań w obszarze sektora spożywczego, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i zacieśnienia więzi w regionach Trójmorza.

Jego wytrwała praca i zaangażowanie w budowanie mostów międzykulturowych i gospodarczych, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania regionami Trójmorza jako atrakcyjnymi lokalizacjami biznesowymi oraz do wzmacniania ich pozycji na arenie międzynarodowej. Nagroda Samorządowego Kongresu Trójmorza stanowi uznanie dla Pana Hojnika za jego inspirujący przykład i wkład w rozwój regionów Trójmorza.