Mój powiat, moje miasto. Kongres samorządowy.

W dniach 22 marca 2024 roku odbył się Kongres Samorządowy, który zgromadził czołowych przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz ekspertów. Wśród uczestników znaleźli się Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski oraz Konsul Honorowy Słowenii Tomasz Kalinowski.

W trakcie kongresu podkreślono istotną rolę samorządu w życiu społeczności lokalnych. Prezydent Żuk zwrócił uwagę na znaczenie samorządności w skutecznym odpowiadaniu na potrzeby mieszkańców, podkreślając wzrost transparentności i odpowiedzialności władz lokalnych.