Tomasz Kalinowski – wiceprezesem Związku Konsulów Honorowych RP

Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Konsulów Honorowych RP w Warszawie, uczestnicy mieli okazję przeanalizować i podsumować osiągnięcia Związku Konsulów Honorowych Rzeczypospolitej Polskiej z ostatnich czterech lat. W trakcie tego istotnego wydarzenia wybrano nowe władze, a na stanowisku prezesa zasiadł Marek Kłoczko, pełniący funkcję Konsula Honorowego Salwadoru w Warszawie.

Nowy zarząd nie tylko reprezentuje różnorodność związaną z funkcjami konsulów honorowych, ale także odzwierciedla szeroki zakres działań podejmowanych przez Związek. Jednym z czterech wiceprezesów został Tomasz Kalinowski, utalentowany przedsiębiorca z Lublina, który już od pięciu lat pełni rolę Konsula Honorowego Słowenii. Jego doświadczenie i zaangażowanie z pewnością wniosą cenne elementy do nowej kadencji, wspierając rozwój i misję Związku Konsulów Honorowych RP.

Dzień Suwerenności w Słowenii: Święto Niepodległości i Wartości

25 października to dzień, w którym Słowenia obchodzi swoje narodowe święto – Dzień Suwerenności. To ważne wydarzenie, które symbolizuje niepodległość kraju i wartości, które Słowenia pielęgnuje od dawna. Dla Konsulatu Słowenii w Lublinie jest to okazja do uczczenia tego historycznego momentu.

Historia Słowenii jest związana z dążeniem do suwerenności. Po wielu latach bycia częścią różnych państw i imperiów, Słoweńczycy ogłosili niepodległość w 1991 roku. Dzień Suwerenności, obchodzony 25 października, przypomina o tych wydarzeniach i podkreśla wartość niepodległości i demokracji.

W Słowenii cenione są wartości demokracji, wolności i równości. Słowenia rozwija się, wspierając innowacje, edukację oraz współpracę międzynarodową. Dzień Suwerenności jest okazją do świętowania tej różnorodności, która stanowi istotną część tożsamości narodu.

Obchody Dnia Suwerenności są uroczyste, z paradami, koncertami i wydarzeniami kulturalnymi. W Konsulacie Słowenii w Lublinie również celebrowany jest ten dzień, promując kulturę, historię i dziedzictwo Słowenii.

Dzień Suwerenności w Słowenii to nie tylko narodowe święto, ale także okazja do jedności i wspólnoty. To czas, aby docenić trudne kroki, jakie podjęła Słowenia w dążeniu do suwerenności, oraz podkreślić wartości, które kształtują naród i wpływają na jego rozwój w duchu wolności i demokracji.

Pomoc Słowenii

Od kilku dni Słowenia zmaga się z największą w historii powodzią. Pomoc na Bałkany płynie z całej Europy, także z Lublina.

W niedzielę z Centrum Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie wyruszył transport z żywnością oraz artykułami higienicznymi. Wartość darów to blisko pół miliona złotych.Do Słowenii udali się także wolontariusze, którzy na miejscu ocenią najpilniejsze potrzeby i możliwości pomocy, jakiej możemy udzielić Słoweńcom.

– Wsparcie i pomoc humanitarna potrzebne będą nie tylko dziś i w najbliższych dniach, kiedy najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia, ale także przez kolejne tygodnie i miesiące, gdy ocaleni będą wracać do normalnego życia i odbudowywać swoje utracone domy – podkreśla Polski Czerwony Krzyż i prosi o wsparcie dla osób poszkodowanych przez powodzie, w których zginęło co najmniej cztery osoby, a kilkaset jest rannych.

W Słowenii gwałtownymi powodziami dotknięte zostało 2/3 powierzchni kraju. Pod wodą znalazło się wiele miejscowości, zniszczone zostały mosty. Wielu mieszkańców zostało ewakuowanych. Do pomocy włączyła się słoweńska armia, a także ratownicy i wolontariusze Czerwonego Krzyża.

Każdy może pomóc. Pieniądze można wpłacać na konta:

Konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Na pomoc SŁOWENII”

BLIK 794 33 22 11

Bank Millennium, IBAN PL16 1160 2202 0000 0002 7718 3060,
SWIFT CODE BIGBPLPWXXX with a note „HELP for SLOVENIA”

EUR– 19 1160 2202 0000 0005 2946 0315
IBAN: PL19 1160 2202 0000 0005 2946 0315
SWIFT: BIGBPLPWXXX with a note „HELP for SLOVENIA”

USD– 29 1160 2202 0000 0005 2946 7604
IBAN: PL29 1160 2202 0000 0005 2946 7604
SWIFT: BIGBPLPWXXX with a note „HELP for SLOVENIA”

FOT. KATARZYNA NASTAJ

Triglav Rysy 2023

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2023 r. SPIRIT Slovenia – Public Agency for Entrepreneurship, Internationalization, Foreign Investments and Technology oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Słowenii we współpracy z Ambasadą Słowenii w Warszawie, Konsulatem Honorowym Słowenii w Katowicach i Konsulatem Honorowym Słowenii w Lublinie, oraz polsko-słoweńskim Klubem Biznesu Triglav-Rysy, współorganizowały delegację biznesową polskich firm do Słowenii.

Celem tych wydarzeń było zacieśnienie relacji biznesowych z słoweńskimi firmami i przedsiębiorcami w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wejścia na rynek bałkański.

Wizyta ambasadora

W dniu 24 marca 2023 roku miała miejsce doniosła wizyta Ambasadora Słowenii, Pana Bojana Pograjca, w Lublinie. Spotkanie to było okazją do zacieśnienia stosunków dyplomatycznych między Słowenią a Polską oraz podkreślenia znaczenia współpracy między tymi dwoma krajami.

Wizytę Ambasadora Pana Bojana Pograjca w Lublinie towarzyszyli Konsul Honorowy Republiki Słowenii, Pan Tomasz Kalinowski, oraz inni wysocy przedstawiciele słoweńskiej delegacji, takimi jak Zastępca Panią Andreja Najzar oraz Pan Matej Hojnik. Delegacja ta odwiedziła ważne instytucje w Lublinie, aby spotkać się z kluczowymi decydentami.

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Panem Jarosławem Stawiarskim, który reprezentuje województwo na szczeblu regionalnym. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości współpracy gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej między Lublinem a Słowenią. Marszałek Województwa Lubelskiego wyraził zainteresowanie pogłębieniem kontaktów z Słowenią i podkreślił chęć współpracy na wielu polach.

Następnie Ambasador Bojan Pograjc oraz jego delegacja odwiedzili Wojewodę Lubelskiego, Pana Lecha Sprawkę. Wojewoda jest najwyższym przedstawicielem administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim i reprezentuje województwo Lubelskie. Spotkanie to miało na celu omówienie aspektów współpracy między Słowenią a województwem Lubelskim, zwłaszcza w obszarze administracyjnym i prawno-politycznym. Obie strony wyraziły gotowość do wzmacniania współpracy na rzecz wzajemnych korzyści.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z Prezydentem Miasta Lublin, Panem Krzysztofem Żukiem. Prezydent Lublina reprezentuje interesy miasta na szczeblu lokalnym i ma kluczową rolę w rozwijaniu współpracy międzynarodowej. Spotkanie to miało na celu omówienie możliwości współpracy na polu kulturalnym, turystycznym i gospodarczym. Prezydent Lublina wyraził entuzjazm i gotowość do podjęcia działań na rzecz pogłębienia relacji między Lublinem a Słowenią.

W ramach wizyty Ambasador Bojan Pograjc odwiedził również Konsulat Honorowy Republiki Słowenii, gdzie spotkał się z Konsulem Honorowym Republiki Słowenii, Panem Tomaszem Kalinowskim. Spotkanie to było okazją do omówienia bieżących spraw konsularnych oraz wspólnego rozważenia działań mających na celu umocnienie relacji między Słowenią a regionem lubelskim.

Po zakończeniu wizyty, Ambasador Bojan Pograjc wyraził nadzieję na kontynuację owocnej współpracy między Słowenią a Lublinem oraz podkreślił gotowość Słowenii do dalszego rozwijania partnerstwa z Polską na różnych płaszczyznach. Spotkanie to stanowiło ważny krok w budowaniu mostów między dwoma krajami i umacnianiu więzi dyplomatycznych i gospodarczych.

Misja w Cejle 2022

Dzięki zaangażowaniu Konsula Honorowego Słowenii, Pana Tomasza Kalinowskiego, odbyła się misja gospodarcza do Celje w Słowenii w dniach 14-18 września 2022 r. Celem misji było przedstawienie potencjału Województwa Lubelskiego w ramach obiecujących sektorów gospodarki regionu oraz wsparcie przedsiębiorców w ekspansji na nowe rynki zagraniczne i ułatwienie nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.

Wizyta Ambasador Božena Forštnarič Boroje w Lublinie

W dniu 14 stycznia 2022 r. odbyło się wyjątkowe spotkanie, podczas którego Konsul Honorowy Republiki Słowenii, Pan Tomasz Kalinowski, w towarzystwie Pani Ambasador Boženy Forštnarič Boroje, Pana Mirana Šoby oraz Pana Mateja Hojnika, zaszczycił swoją obecnością Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Jarosława Stawiarskiego, Wojewodę Lubelskiego, Pana Lecha Sprawkę, oraz Prezydenta Miasta Lublin, Pana Krzysztofa Żuka.

To spotkanie było nie tylko wyrazem wzajemnej uprzejmości, ale także okazją do wzmacniania więzi i współpracy między Republiką Słowenii a Województwem Lubelskim. Spotkanie towarzyszyła atmosfera pełna ciepła i wzajemnego szacunku, a uczestnicy mieli możliwość wymienić się poglądami, doświadczeniami oraz przedstawić swoje wizje dotyczące rozwoju gospodarczego i kulturalnego.

Obecność Konsula Honorowego i Ambasadora Republiki Słowenii świadczy o znaczeniu, jakie obie strony przykładają do dalszego pogłębiania współpracy i wzajemnego zrozumienia. To spotkanie stanowiło inspirację dla przyszłych działań, które mają na celu rozwój i wspieranie relacji między Republiką Słowenii a Województwem Lubelskim.

Ta ważna wizyta stanowiła nie tylko okazję do budowania więzi dyplomatycznych, ale również do zacieśniania więzi międzykulturowych i gospodarczych między dwoma regionami. Była to okazja do refleksji nad wspólnymi celami i dążeniem do tworzenia bardziej zintegrowanego świata, opartego na współpracy i wzajemnym zrozumieniu.

Tego dnia spotkali się nie tylko przedstawiciele dwóch narodów, ale także ludzie, którzy wierzą w moc dialogu i współpracy. Ta wizyta otworzyła nowe możliwości i zapoczątkowała długotrwałą przyjaźń między Republiką Słowenii a Województwem Lubelskim.

Otwarcie Konsulatu Słowenii

W dniu 4 czerwca 2018 r. na Zamku Lubelskim w Lublinie Robert Krmelj – Ambasador Słowenii w Polsce, wręczył listy komisyjne i exequatur konsulowi honorowemu Słowenii Tomaszowi Kalinowskiemu, życząc owocnego rozwoju współpracy polsko-słoweńskiej.  

W uroczystości  wzięli udział marszałek Sławomir Sosnowski, wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, członek zarządu województwa lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, delegaci placówek dyplomatycznych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, konsulowie honorowi w Lublinie, samorządowcy, a także przedstawiciele instytucji i firm z regionu lubelskiego.

Marszałek Sławomir Sosnowski  gratulując Konsulowi powołania do wykonywania funkcji podkreślili chęć rozwoju współpracy ze Słowenią w oparciu o potencjał akademicki, gospodarczy, turystyczny i kulturalny, a także promocję województwa lubelskiego wśród mieszkańców Słowenii.

Konsul honorowy, Tomasz Kalinowski, skupi się na zbliżeniu kulturalnym między Polakami i Słoweńcami, a także na rozwijaniu współpracy gospodarczej, szczególnie z województwami wschodnimi. Obroty handlowe między Polską a Słowenią przekroczyły 1,6 mld euro rocznie, i celem jest ich dalszy wzrost.

Wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek, podkreśla, że Słowenia i Polska mają podobne systemy wartości, co sprzyja nawiązywaniu współpracy między społeczeństwami i przedsiębiorcami. Chciałby widzieć więcej przykładów udanej współpracy, tak jak zakład wytwórczy octu i musztardy w Parczewie, który jest własnością słoweńskiej spółki Apis-Vita.

Nowo otwarty konsulat honorowy w Lublinie jest trzecim tego typu przedstawicielstwem Słowenii w Polsce, obok tych w Toruniu i Zielonej Górze. Jego celem jest umocnienie relacji między oboma krajami i promowanie wymiany kulturalnej, gospodarczej oraz turystycznej.

Konsulat Słowenii swoją działalnością obejmie województwa lubelskie i podkarpackie, a siedzibę ma na ul. Misjonarskiej w Lublinie.