Wizyta Ambasador Božena Forštnarič Boroje w Lublinie

W dniu 14 stycznia 2022 r. odbyło się wyjątkowe spotkanie, podczas którego Konsul Honorowy Republiki Słowenii, Pan Tomasz Kalinowski, w towarzystwie Pani Ambasador Boženy Forštnarič Boroje, Pana Mirana Šoby oraz Pana Mateja Hojnika, zaszczycił swoją obecnością Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Jarosława Stawiarskiego, Wojewodę Lubelskiego, Pana Lecha Sprawkę, oraz Prezydenta Miasta Lublin, Pana Krzysztofa Żuka.

To spotkanie było nie tylko wyrazem wzajemnej uprzejmości, ale także okazją do wzmacniania więzi i współpracy między Republiką Słowenii a Województwem Lubelskim. Spotkanie towarzyszyła atmosfera pełna ciepła i wzajemnego szacunku, a uczestnicy mieli możliwość wymienić się poglądami, doświadczeniami oraz przedstawić swoje wizje dotyczące rozwoju gospodarczego i kulturalnego.

Obecność Konsula Honorowego i Ambasadora Republiki Słowenii świadczy o znaczeniu, jakie obie strony przykładają do dalszego pogłębiania współpracy i wzajemnego zrozumienia. To spotkanie stanowiło inspirację dla przyszłych działań, które mają na celu rozwój i wspieranie relacji między Republiką Słowenii a Województwem Lubelskim.

Ta ważna wizyta stanowiła nie tylko okazję do budowania więzi dyplomatycznych, ale również do zacieśniania więzi międzykulturowych i gospodarczych między dwoma regionami. Była to okazja do refleksji nad wspólnymi celami i dążeniem do tworzenia bardziej zintegrowanego świata, opartego na współpracy i wzajemnym zrozumieniu.

Tego dnia spotkali się nie tylko przedstawiciele dwóch narodów, ale także ludzie, którzy wierzą w moc dialogu i współpracy. Ta wizyta otworzyła nowe możliwości i zapoczątkowała długotrwałą przyjaźń między Republiką Słowenii a Województwem Lubelskim.