Wizyta ambasadora

W dniu 24 marca 2023 roku miała miejsce doniosła wizyta Ambasadora Słowenii, Pana Bojana Pograjca, w Lublinie. Spotkanie to było okazją do zacieśnienia stosunków dyplomatycznych między Słowenią a Polską oraz podkreślenia znaczenia współpracy między tymi dwoma krajami.

Wizytę Ambasadora Pana Bojana Pograjca w Lublinie towarzyszyli Konsul Honorowy Republiki Słowenii, Pan Tomasz Kalinowski, oraz inni wysocy przedstawiciele słoweńskiej delegacji, takimi jak Zastępca Panią Andreja Najzar oraz Pan Matej Hojnik. Delegacja ta odwiedziła ważne instytucje w Lublinie, aby spotkać się z kluczowymi decydentami.

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Panem Jarosławem Stawiarskim, który reprezentuje województwo na szczeblu regionalnym. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości współpracy gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej między Lublinem a Słowenią. Marszałek Województwa Lubelskiego wyraził zainteresowanie pogłębieniem kontaktów z Słowenią i podkreślił chęć współpracy na wielu polach.

Następnie Ambasador Bojan Pograjc oraz jego delegacja odwiedzili Wojewodę Lubelskiego, Pana Lecha Sprawkę. Wojewoda jest najwyższym przedstawicielem administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim i reprezentuje województwo Lubelskie. Spotkanie to miało na celu omówienie aspektów współpracy między Słowenią a województwem Lubelskim, zwłaszcza w obszarze administracyjnym i prawno-politycznym. Obie strony wyraziły gotowość do wzmacniania współpracy na rzecz wzajemnych korzyści.

Kolejnym punktem programu było spotkanie z Prezydentem Miasta Lublin, Panem Krzysztofem Żukiem. Prezydent Lublina reprezentuje interesy miasta na szczeblu lokalnym i ma kluczową rolę w rozwijaniu współpracy międzynarodowej. Spotkanie to miało na celu omówienie możliwości współpracy na polu kulturalnym, turystycznym i gospodarczym. Prezydent Lublina wyraził entuzjazm i gotowość do podjęcia działań na rzecz pogłębienia relacji między Lublinem a Słowenią.

W ramach wizyty Ambasador Bojan Pograjc odwiedził również Konsulat Honorowy Republiki Słowenii, gdzie spotkał się z Konsulem Honorowym Republiki Słowenii, Panem Tomaszem Kalinowskim. Spotkanie to było okazją do omówienia bieżących spraw konsularnych oraz wspólnego rozważenia działań mających na celu umocnienie relacji między Słowenią a regionem lubelskim.

Po zakończeniu wizyty, Ambasador Bojan Pograjc wyraził nadzieję na kontynuację owocnej współpracy między Słowenią a Lublinem oraz podkreślił gotowość Słowenii do dalszego rozwijania partnerstwa z Polską na różnych płaszczyznach. Spotkanie to stanowiło ważny krok w budowaniu mostów między dwoma krajami i umacnianiu więzi dyplomatycznych i gospodarczych.