Zjazd Konsuli Honorowych w Słowenii

Zjazd Konsuli Honorowych w Novej Goricy, w Słowenii, w dniach 27 – 29 września 2023r. był wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu i zgromadził wiele kluczowych postaci, które aktywnie przyczyniają się do kształtowania relacji międzynarodowych.

Konsul Honorowy Słowenii Tomasz Kalinowski odegrał istotną rolę w promowaniu współpracy między Polską a Słowenią, dowodząc swojego zaangażowania w pracę konsulatu honorowego.

W spotkaniu uczestniczyli również ważni goście, w tym Prezydent Słowenii Nataša Pirc Musar, Ambasador Renata Cvelbar Bek oraz Minister spraw zagranicznych Słowenii Tanja Fajon. Ich obecność podkreślała znaczenie tego wydarzenia dla stosunków międzynarodowych Słowenii.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy między Konsulami Honorowymi Słowenii oraz do promocji słoweńskiego dziedzictwa kulturowego i gospodarczego na arenie międzynarodowej. Uczestnictwo przedsiębiorcy słoweńskiej firmy farmaceutycznej KRKA podkreśliło znaczenie współpracy gospodarczej między oboma krajami.

Zjazd Konsuli Honorowych stanowił inspirację do dalszej pracy na rzecz rozwoju stosunków międzynarodowych oraz budowania mostów między narodami. Było to wydarzenie, które umocniło współpracę między konsulami honorowymi Słowenii i podkreśliło rolę tej instytucji w promocji dyplomacji publicznej.