Spotkanie Konsula Honorowego Słowenii z Władzami Związku Konsulów Honorowych Rzeczypospolitej Polskiej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 lutego 2024r. Konsul Honorowy Republiki Słowenii miał zaszczyt spotkać się z władzami Związku Konsulów Honorowych Rzeczypospolitej Polskiej. To ważne wydarzenie było kolejnym krokiem w budowaniu i wzmacnianiu relacji między naszymi dwoma krajami.

Podczas spotkania omawiano szereg kwestii dotyczących współpracy dyplomatycznej, kulturalnej oraz gospodarczej między Republiką Słowenii a Rzeczpospolitą Polską. Dyskusje skupiły się na identyfikowaniu obszarów wspólnego zainteresowania oraz możliwości dalszego pogłębiania więzi między naszymi społecznościami.

Dziękujemy władzom Związku Konsulów Honorowych Rzeczypospolitej Polskiej za owocną współpracę oraz zaangażowanie w rozwój relacji dyplomatycznych. Cieszymy się na dalsze spotkania i inicjatywy, które będą służyć naszym wspólnym celom.

Tomasz Kalinowski – wiceprezesem Związku Konsulów Honorowych RP

Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Konsulów Honorowych RP w Warszawie, uczestnicy mieli okazję przeanalizować i podsumować osiągnięcia Związku Konsulów Honorowych Rzeczypospolitej Polskiej z ostatnich czterech lat. W trakcie tego istotnego wydarzenia wybrano nowe władze, a na stanowisku prezesa zasiadł Marek Kłoczko, pełniący funkcję Konsula Honorowego Salwadoru w Warszawie.

Nowy zarząd nie tylko reprezentuje różnorodność związaną z funkcjami konsulów honorowych, ale także odzwierciedla szeroki zakres działań podejmowanych przez Związek. Jednym z czterech wiceprezesów został Tomasz Kalinowski, utalentowany przedsiębiorca z Lublina, który już od pięciu lat pełni rolę Konsula Honorowego Słowenii. Jego doświadczenie i zaangażowanie z pewnością wniosą cenne elementy do nowej kadencji, wspierając rozwój i misję Związku Konsulów Honorowych RP.