Tomasz Kalinowski – wiceprezesem Związku Konsulów Honorowych RP

Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Związku Konsulów Honorowych RP w Warszawie, uczestnicy mieli okazję przeanalizować i podsumować osiągnięcia Związku Konsulów Honorowych Rzeczypospolitej Polskiej z ostatnich czterech lat. W trakcie tego istotnego wydarzenia wybrano nowe władze, a na stanowisku prezesa zasiadł Marek Kłoczko, pełniący funkcję Konsula Honorowego Salwadoru w Warszawie.

Nowy zarząd nie tylko reprezentuje różnorodność związaną z funkcjami konsulów honorowych, ale także odzwierciedla szeroki zakres działań podejmowanych przez Związek. Jednym z czterech wiceprezesów został Tomasz Kalinowski, utalentowany przedsiębiorca z Lublina, który już od pięciu lat pełni rolę Konsula Honorowego Słowenii. Jego doświadczenie i zaangażowanie z pewnością wniosą cenne elementy do nowej kadencji, wspierając rozwój i misję Związku Konsulów Honorowych RP.