Spotkanie Loży Lubelskiej BCC z Ministrem Hetmanem i Tomaszem Kalinowskim: Działania na rzecz Rozwoju

Dzisiejsze spotkanie Loży Lubelskiej BCC z Ministrem Rozwoju Regionalnego i Technologii, Krzysztofem Hetmanem, oraz Tomaszem Kalinowskim skupiło się na kluczowych inicjatywach wspierających rozwój biznesu i technologii w regionie.

Minister Hetman podkreślił znaczenie deregulacji i uproszczenia procedur administracyjnych dla przedsiębiorców, co ma stworzyć bardziej przyjazne środowisko biznesowe.

Kolejnym tematem było wsparcie dla biznesu, w tym programy operacyjne, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje w infrastrukturę technologiczną.

Minister Hetman zachęcał także do współpracy między biznesem a uczelniami, podkreślając rolę transferu technologii i innowacji w procesie rozwoju gospodarczego.

Spotkanie potwierdziło zaangażowanie w rozwój regionu i potrzebę współpracy dla osiągnięcia wspólnych celów rozwojowych.