Otwarcie Konsulatu Słowenii

W dniu 4 czerwca 2018 r. na Zamku Lubelskim w Lublinie Robert Krmelj – Ambasador Słowenii w Polsce, wręczył listy komisyjne i exequatur konsulowi honorowemu Słowenii Tomaszowi Kalinowskiemu, życząc owocnego rozwoju współpracy polsko-słoweńskiej.  

W uroczystości  wzięli udział marszałek Sławomir Sosnowski, wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, członek zarządu województwa lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, delegaci placówek dyplomatycznych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, konsulowie honorowi w Lublinie, samorządowcy, a także przedstawiciele instytucji i firm z regionu lubelskiego.

Marszałek Sławomir Sosnowski  gratulując Konsulowi powołania do wykonywania funkcji podkreślili chęć rozwoju współpracy ze Słowenią w oparciu o potencjał akademicki, gospodarczy, turystyczny i kulturalny, a także promocję województwa lubelskiego wśród mieszkańców Słowenii.

Konsul honorowy, Tomasz Kalinowski, skupi się na zbliżeniu kulturalnym między Polakami i Słoweńcami, a także na rozwijaniu współpracy gospodarczej, szczególnie z województwami wschodnimi. Obroty handlowe między Polską a Słowenią przekroczyły 1,6 mld euro rocznie, i celem jest ich dalszy wzrost.

Wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek, podkreśla, że Słowenia i Polska mają podobne systemy wartości, co sprzyja nawiązywaniu współpracy między społeczeństwami i przedsiębiorcami. Chciałby widzieć więcej przykładów udanej współpracy, tak jak zakład wytwórczy octu i musztardy w Parczewie, który jest własnością słoweńskiej spółki Apis-Vita.

Nowo otwarty konsulat honorowy w Lublinie jest trzecim tego typu przedstawicielstwem Słowenii w Polsce, obok tych w Toruniu i Zielonej Górze. Jego celem jest umocnienie relacji między oboma krajami i promowanie wymiany kulturalnej, gospodarczej oraz turystycznej.

Konsulat Słowenii swoją działalnością obejmie województwa lubelskie i podkarpackie, a siedzibę ma na ul. Misjonarskiej w Lublinie.