Konsul

Honorowy Konsul Republiki Słowenii

Tomasz Kalinowski

Cieszymy się, że możemy pełnić tę ważną funkcję, rozwijając i umacniając relacje polsko-słoweńskie.


Tomasz Kalinowski, urodzony 15 września 1976 roku w Lublinie. Jest doświadczonym przedsiębiorcą, praktykiem biznesu oraz inwestorem w różnych branżach, w tym w dziedzinie deweloperstwa, hotelarstwa, mediów i wielu innych.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto posiada tytuły naukowe uzyskane na Akademii oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie doskonalił swoje umiejętności zarządcze i przedsiębiorcze.


Jako przedsiębiorca Tomasz Kalinowski odniósł znaczące sukcesy w wielu sektorach. Jego wiedza i doświadczenie przyczyniły się do tworzenia innowacyjnych projektów oraz rozwoju przedsiębiorstw, przynosząc korzyści zarówno lokalnej społeczności, jak i gospodarce.


Został mianowany Honorowym Konsulem Republiki Słowenii w 2018 roku. Jest on głęboko zaangażowany w budowanie i umacnianie relacji między Polską a Słowenią, promując współpracę i wymianę kulturalną między tymi dwoma krajami.
Dodatkowo, Tomasz Kalinowski aktywnie angażuje się w działania charytatywne i organizuje liczne akcje oraz wydarzenia kulturalne. Jego działania mają na celu wsparcie potrzebujących oraz rozwój sztuki i kultury. Jego wyjątkowe zaangażowanie zostało docenione i uhonorowane, m.in. Medalem Zasłużony dla Fundacji Spełnionych Marzeń oraz Medalem Alladyna za niezachwiane wsparcie Oddziału Onkologicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
Oprócz działalności zawodowej i filantropijnej, Tomasz Kalinowski pełni funkcję Wiceprezesa Towarzystwa Żużlowego Sipma w Lublinie, gdzie wnosi swoje doświadczenie i pasję do rozwoju tej popularnej dyscypliny sportu.


Tomasz Kalinowski to nie tylko przedsiębiorca i inwestor, ale również człowiek o wielkim sercu i niezłomnej determinacji. Jego wkład w biznes, społeczność lokalną i krajobraz kulturalny jest nieoceniony, co czyni go cenioną postacią w relacjach polsko-słoweńskich.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat działań, inicjatyw i zaangażowania Tomasza Kalinowskiego w umacnianie więzi między Polską a Słowenią.